Údržba zelene

Pod komplexnou údržbou zelene je myslené úplné ošetrovanie tráv, kríkov, kvetinových záhonov a ostatných porastov. Na údržbu zelene používame výhradne techniku značky Stihl a Husqvarna a údržba je vykonávaná zaškoleným personálom s dlhoročnou praxou.


Dreviny

Naša firma má aj dlhoročné skúsenosti so starostlivosťou o drevnaté porasty a odborné orezy stromov. Na spracovanie dreva a bioodpadu používame osvedčenú techniku zn. Negri a kolesovú techniku zn. Kubota. Momentálne disponujeme technikou na spracovanie bioodpadu do hrúbky 150 mm.


Údržba komunikacií

Aj na údržbu komunikacií používame všestranné využiteľnú techniku zn. Kubota od veľkých odhŕňačov s kapacitou soli až do 1 tony a radlicou o šírke 3 metre používanú na cesty ako aj menšie mechanizmy určené na odhŕňanie snehu z mensích plôch a chodníkov. Podľa potreby vieme zvoliť či použijeme radlice, frézy alebo takzvané kefy.

partners partners partners partners partners